LEARN TO MOTIVATE

Motiveren kan je leren!

LEARN TO MOTIVATE!

Do you also find it sometimes hard to keep your staff motivated? In most cases team leaders, supervisors and managers all struggle with the same issue; how to keep the team motivated  and how does each individual work effectively.


In the training 'Learn to Motivate' we look at what factors can affect your employees and how to turn a negative mindset into a positive mindset. Your managers will also feel much more motivated after this training! In addition, they will show more understanding of the various factors that affect your employees and show understanding for the emotions that affect their performance.

Wij hanteren een all in prijs; dit betekent dat alle trainingsmaterialen zoals leerboek, stiften en papier en al het overige materiaal al reeds bij de prijs is inbegrepen. Geen verrassingen dus achteraf en één helder tarief per persoon voor de training.

We calculate one tariff; This means that all training materials such as the textbook, staples and paper and all other material are already included in the price. No surprises afterwards and one clear rate per person for the training.

Hoe moeilijk is het soms om uw personeel gemotiveerd te krijgen én te houden? In vele gevallen worstelen veel teamleaders, supervisors en managers allemaal met hetzelfde probleem; hoe houdt men het teamleden gemotiveerd en hoe laat je ieder afzonderlijk effectief werken.


In de training 'Motiveren kan je leren' kijken we naar welke factoren van invloed kunnen zijn op uw medewerkers en hoe we een negatieve mindset kunnen ombuigen naar een positieve mindset. Uw leidinggevenden zullen zich na deze training ook veel gemotiveerder voelen! Daarnaast zullen ze meer begrip tonen voor de verschillende factoren die invloed hebben op uw medewerkers en begrip

tonen voor de emoties die van invloed zijn van hun prestaties.